Проекти


Създаване

RIA MICROCHIP


This product is suitable for business use. It is in development stage. Please visit - www. dnamanagement.org for more information on this product.

прочети повече…

 • Open Mind Management Ltd.
 • Преглеждания: 1
 • Оферти: 0
 • Прекратен
 • Създаден на: 20.11.2015 г.

Бюджет: от $5 000.00 до $45 000.00

RELATIVITY IN ACTION - RIA SOFT


SUBMIT YOUR OFFER TODAY! ANY SOFTWARE ENGINEERING COMPANY IS WELCOME TO ASK FOR MORE INFORMATION ON THIS PROJECT!

Management Center Open MInd is a privately help management company that customizes executive management programs and provides consulting services worldwide. Our management protfolio encompasses such innovative management teachings as: Situational management; 3 D management; Organizational programming, etc.

Our project goal is to develop a DNA governed sofware platform that enhances the level of organizational performance by systematic optimizitaion of the organizational process.

Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД е частен тинк-танк, разработващ персонализирани програми по управление и предоставя консултантски услуги в световен мащаб. Нашият управленски портфейл обхваща такива програми по управление като: Ситуационен мениджмънт; 3 D мениджмънт; Организационно програмиране и т.н.

Целта на нашия проект е да разработи 4D ДНК софтуерна платформа, която да съпътства организационното развитие, като системно повишава равнището на ефективност в организациите и осигурява адекватна оценка на организациония процес.

прочети повече…

 • Open Mind Management Ltd.
 • Преглеждания: 33
 • Оферти: 1
 • Прекратен
 • Създаден на: 12.05.2015 г.

Бюджет: от $20 000.00 до $80 000.00

Open Mind Management Ltd - Website Panel


Please refer to the eclosed project. For detail specifications please contact Viktor Hadjiev through your BEO account.

прочети повече…

 • Open Mind Management Ltd.
 • Преглеждания: 3
 • Оферти: 0
 • Проформа
 • Създаден на: 24.07.2013 г.

 • Изтекъл
 • До: 01.12.2015 г.
 • Общ срок: 2.35 години

Бюджет: от $300.00 до $1 000.00

Business Exchange Outlet


Business Exchange Outlet

прочети повече…

 • Open Mind Management Ltd.
 • Преглеждания: 0
 • Оферти: 0
 • Завършен
 • Създаден на: 30.11.2012 г.

Бюджет: от $27 000.00 до $35 000.00

1