Често задавани въпроси

Всяка организация, която е регистрирана и/или лицензирана да извършва легитимен бизнес.

- Нашата мрежа помага да се създаде електронна бизнес борса, която дава възможност на всички организации да регистрират техните бизнес нужди - необходимост от проекто-партньорство, оутсорсване и/или финансиране. По този начин, нашата платформа ускорява процеса на разработване на Вашите бизнес проекти и стимулира развитието на ключовите компетенции на организациите в нашата мрежа. - Вашата регистрация ви осигурява ценови отстъпки в случай, че ползвате образователните или консултанските услуги на Център по Управление "Оупън Майнд" ЕООД - www.openmindmanagement.org

Попълнете нашата регистрационна форма.

- Влезте във вашия профил; - Кликнете върху "Моите проекти"; - Натиснете "Създаване"; - Попълнете нформацията, необходима за регистрация на вашия проект; - Изберете проекто-дейността, към която принадлежи проекта Ви; - Опишете проекта Ви и приложете необходимите файлове; - Натиснете "Запазване"

Изберете проекта, който искате да изпълните. Натиснете бутон "Оферта" и попълнете/прикачете необходимата информация.

- вашата регистрация ви дава възможност да намалите времевата рамка между инициирането и приключването на вашия проект; - помага ви да рекламирате и утвърдите вашият бизнес; - дава възможност да получите обективна оценка (бизнес рейтинг), която реалистично отразява вашите силни страни в бизнеса; - помага ви да изградите бизнес репутация, която ви помага да привлечете нов бизнес. - стимулира синергичното развитието между вашите бизнес цели, задачи и проекто-дейности.

Независимо от големината и обхвата, всички бизнес организации имат нужда от развитие. Бизнес развитието, често се свежда до създаване на бизнес компетенции и навременното финансиране, иницииране и завършване на проектите в организацията. Вашият бизнес не може да се развива в изолация. В резултат, нашата бизнес борса стимулира инициирането на съвместни бизнес дейности по целесъобразни проекти. Тя създава естествена среда, където бизнес резултатите са с не нулева сума. Също така, тя помага на организациите да развиват техните ключови компетенции и равнището им на конкурентоспособност.